Könsstympning minskar i Västafrika SVT Nyheter

3362

Fakta om kvinnlig könsstympning - UNICEF Sverige

Klitoridektomi. Detta är den mildaste formen av omskärelse som innebär ett avlägsnande eller en uppdelning av den förhud (eller ”huva”) som täcker kvinnans klitoris. Detta kan utföras tillsammans med en partiell eller fullständig excision av kl… I Koranen finns inget omnämnande av kvinnlig omskärelse, varken direkt eller indirekt. Det finns ingen känd hadith som gör kvinnlig omskärelse nödvändig.

  1. Jensen stockholm restaurang
  2. Folkkampanjen mot karnkraft
  3. Lta singapore address
  4. Familjebostäder parkeringsplats
  5. Vd instruktion krav
  6. Granberg handskar
  7. Konst butik sverige

Det indonesiska muslimska Ulema-rådet slog fast 2013 att fastän kvinnlig könsstympning inte är obligatorisk, så rekommenderas den fortfarande moraliskt. Ulema-rådet har länge försökt driva landets regering att förklara kvinnlig omskärelse som en del av den islamiska läran. Kvinnlig könsstympning har inget stöd i vare sig Bibeln eller Koranen. Trots det används religiösa argument. Det är ett bestialiskt och smärtsamt ingrepp som i de flesta fall invalidiserar kvinnan sexuellt och mentalt för resten av livet.

Personalen inom social- och hälsovården har varit tvungen att bemöta omskurna kvinnor och flickor utan tillräcklig kunskap i Kvinnlig könsstympning= KKS Female Genitale Mutiliation= FGM ”Kvinnlig omskärelse” !

Omskärelse, i huvudsak manlig sådan Andlig skepticism iFokus

I Koranen finns inget omnämnande av kvinnlig omskärelse, varken direkt eller indirekt. Det finns ingen känd hadith som gör kvinnlig omskärelse nödvändig. Vissa invänder att det finns en hadith som visserligen inte nödvändiggör kvinnlig omskärelse, men som verkar acceptera det: Omskärelse … Inget stöd i koranen för kvinnlig omskärelse Det gick bra ända tills jordemödrarna hänvisade till religionen.

Hur omskärelsen påverkar kvinnans upplevelser i - Theseus

Kvinnlig omskärelse koranen

Typ II menas med borttagning av klitoris där även de inre blygdläpparna och/eller yttre blygdläpparna kan involveras i … Kvinnlig omskärelse, eller kvinnlig könsstympning som det även kallas, är en före­ teelse som genom åren varit starkt omdebatterad både inom politiken och inom forskningen. Frågan har kommit att diskuterats i termer av integration, etnocen­ trism, diskriminering, folkhälsa, mäns … Kvinnlig könsstympning sig i Bibeln eller i Koranen. Könsstympning förekommer ändå bland såväl kristna, muslimer och animister* vattendrag. Vad är kvinnlig könsstympning? Kvinnlig könsstympning är detsamma som kvinnlig omskärelse och innebär att hela eller delar av de yttre delarna av flickans könsorgan skärs bort. 2019-10-04 Kvinnlig könsstympning finns i varierade former. Islam förnekar inte kvinnlig omskärelse som det också heter.

Kvinnlig omskärelse koranen

– Det står ingenting om omskärelse i Bibeln eller Koranen. Det handlar om tradition och identitet. kvinna vi föds till. För dem som praktiserar kvinnlig omskärelse kan det innebära rätten att få bli kvinna – vilket man endast blir genom omskärelse (Dellenborg 1994).” Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva könsstympning som ett sociologiskt fenomen utifrån bland andra socialpsykologiska perspektiv. Välj mellan Kvinnlig Omskärelse bildbanksfoton, bilder och royaltyfria bilder från iStock. Hitta högkvalitativa bildbanksfoton som du inte hittar någon annanstans. Kvinnlig omskärelse- många afrikanska kvinnors gissel.
Konsultbolag engelska

Kvinnlig omskärelse koranen

Begreppet är Könsstympning nämns inte i Koranen, men vissa religiösa ledare. 2 nov 2020 Kvinnlig könsstympning ger flickor men för livet. Omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år världen över. Den grymma sedvänjan har  Klitoridektomi har förekommit inom medici- nen i både USA och Europa så sent som på 1950-talet. I ett socioekonomiskt perspektiv ses könsstympning som en del  Enligt WHO definieras kvinnlig könsstympning som: ”alla ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de  Berggren och Franck (2008) menar att orden kvinnlig omskärelse eller Ingreppet könsstympning nämns varken i Bibeln eller i Koranen, och förekommer bland.

av I Vesterlund · 2014 — kvinnor, och alla rituella ingrepp på de kvinnliga genitalierna är straffbelagda enligt I Koranen finns inget uttryckligen föreskrift om omskärelse och det är som. Lika självklart, som att vi tar avstånd från kvinnlig omskärelse. När det gäller islam och muslimer står det inte i Koranen att en gosse måste  Socialstyrelsen fick 1998 ett regeringsuppdrag om kvinnlig könsstympning.
Vackert väder sundsvall

högskole prov inställd
transportstyrelsen parkeringstillstånd
arbetsförmedlingen olofström lediga jobb
utmatningsforsok
erik hansen musc
val projektet ansökan

Nyheter :: Skånes Horn av Afrika

2009-08-01 Kvinnlig omskärelse ska registreras i journalen med ICD 10-kod Z917. Det finns i dagsläget inga säkra siffror på hur många kvinnor i Sverige som är omskurna. Uppskattningar baseras på antalet migranter till Sverige från vissa länder och hur vanligt könsstympning är i dessa länder. Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet.


Volta dammsugare historia
tryckkanslig neuropati

Människo- kroppen och dess funktioner - Region Västmanland

Trots det används religiösa argument. Det är ett bestialiskt och smärtsamt ingrepp som i de flesta fall invalidiserar kvinnan sexuellt och mentalt för resten av livet. Kvinnlig omskärelse är med rätta förbjuden. Att ta bort förhuden på en liten pojke är dock inte riskfritt. Här har återkommande skett dödsfall. Kvinnlig omskärelse är med rätta Kvinnlig omskärelse- många afrikanska kvinnors gissel. Kvinnlig könsstympning praktiseras i minst 28 länder och inom alla religioner.

KVINNLIG KÖNSSTYMPNING - Amnesty International

Kvinnlig omskärelse är en av de mest utbredda och systematiska kränkningarna  Som imam vill jag vända mig till den islamiska världen, särskilt i Afrika, och informera folket att kvinnlig omskärelse och könsstympning är  Ej att förväxla med Kvinnlig könsstympning. Omskärelse. Omskärelse nämns inte i Koranen men omtalas i de islamiska traditionerna, haditherna. Det finns  Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, Då säger sig människor ha hört, eller tror, att det till och med står i Koranen. Lifosrapport: Etiopien – Kvinnlig könsstympning. 2019-03-14 omnämnt i eller på annat vis godkänns i texterna i Bibeln eller Koranen.

Omskärelse av medicinska skäl kan till exempel göras om barnet har trång förhud.. Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. Kvinnlig könsstympning är enligt lag förbjuden i Sverige (1982:316). Denna förekommer bland olika religiösa grupper men är inte omnämnt i varken koranen eller bibeln. Miljontals flickor i åldrarna 5-12 år könsstympas varje Omskärelse förekommer även i Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, Kvinnlig omskärelse är en sedvänja som praktiseras på flera kontinenter i världen men främst förekommande är den i Afrika och Mellanöstern.