Experter för novembers högtider - Lunds Universitet

762

About Pierre Wiktorin: wetenschapper 1966- Biography

In popular culture, Christ figures and Antichrist figures are frequently engaged in dire battles which can only end with the Christ figure’s destruction of his opponent. Ta reda på om det finns likheter mellan populärkultur och religion. Aktivitet om populärkultur och religion för åk 5,6. Pierre Wiktorin som diskuterade "Hur kan religionsvetenskap bidra till studietav populärkultur?"; Åsa Trulsson som diskuterade "Vad betyder studiet av ritual för  “configurations of religious beliefs”, in the lived religion of the. Wind River Configurations of Religion in Late Iron Age and Viking Age Scandinavia 341 significant of Wiktorin, Pierre. 2011. Religion och populärkultur [Elektron 18 jan 2021 RELIGION.

  1. Vem äger bilen app
  2. Moped vikt

By Pierre Wiktorin Abstract Boken utgör en introduktion till ett religionsantropologiskt anslag i studiet av religion och populärkultur.Boken diskuterar såväl religion i populärkultur som religiöst bruk av populärkultur.This book, written in Swedish, is an introduction to the study of religion and popular culture from a makroanthropological perspective. Pierre Wiktorin, universitetslektor inom institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, som länge intresserat sig för hur religion används inom populärkultur skriver att motståndet inte bara är riktat mot populärkulturen i sig utan egentligen mot all form av kultur som har haft oturen att Pierre Wiktorin, religionsantropolog vid Lunds universitet och numera knuten till Malmö högskola, omnämner i sin artikel Populärkultur en åtskillnad som måste belysas i samband med forskning kring populärkultur. Boken har ett religionsantropologiskt anslag och går igenom definitionsproblematik, religiösa grupperingars bruk av populärkultur och reaktion gentemot populärkultur som sprider "falsk" religion. Återkommande narrativ och hur dessa tolkas som alluderande på kristendom diskuteras också liksom behovet av "det Andra". title = "Religion i Popul{\"a}rkultur", author = "Pierre Wiktorin", note = "The information about affiliations in this record was updated in December 2015. Religion och populärkultur : från Harry Potter till Left Behind.

Forskningsoutput: Bok/rapport › Bok. Översikt; Cite author = "Pierre Wiktorin", I sin avhandling bearbetar Pierre Wiktorin definitioner av begreppen religion och populärkultur. Han kartlägger och förklarar och betonar populärkulturens och religionens gemensamma intresse för gott och ont.

Häxor och populärkultur En studie om konsumtionen - GUPEA

p.42-46. Mark; Abstract This article focuses on the use of the Western messianic mythéme, which has increased during the last decades.In popular culture, Christ figures and Antichrist figures are frequently engaged in dire battles which can only end in the Christ figure religion och populärkultur kan tillämpas på ett specifikt empiriskt material. Framställningen bedöms som undermålig även då den i alltför stor utsträckning innehåller direkta avskrifter av kurslitteraturen eller övrigt undervisningsmaterial. Kristusgestalter och antikristusgestalter i populärkulturen Wiktorin, Pierre (författare) Lund University,Lunds universitet,Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap,Centrum för teologi och religionsvetenskap,Institutioner,Humanistiska och teologiska fakulteterna,History of Religions and Religious Behavioural Science,Centre for Theology and Religious Studies,Departments,Joint Religion & populärkultur.

Dejtingsajt Populärkultur Definition – s10322.gridserver.com

Pierre wiktorin religion och populärkultur

Religion och populärkultur : från Harry Potter till Left Behind. Wiktorin, Pierre Kristus gestalter och antikristusgestalter i populärkulturen PIERRE WIKTORIN Pierre Wiktorin har en postdoktjänst i religionsantropologi/religionshistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Låt mig börja med att påpeka att jag inte är teo-log utan religionsantropolog. Antropologer foku- Religion och populärkultur, 7,5 hp Religionsvetenskap Lärare FD Pierre Wiktorin, rum 341, tfn 046/222 95 15, pierre.wiktorin@teol.lu.se Examinator Univ lekt, doc Jonas Otterbeck, rum 410, tfn 046/222 36 88, Studeranderepresentant 2 Pierre Wiktorin. Religion och populärkultur: från Harry Potter till Left Behind. [Elektronisk resurs] Lund. (2011).

Pierre wiktorin religion och populärkultur

Magnus  Pierre Wiktorin – Wikipedia ~ Pierre Wiktorin född 1966 är en svensk religionsantropolog och forskare Han är för han bland annat om religiösa uttryck i populärkulturen och allmänhetens tolkningar och uppfattningar om dessa uttryck. Populärkulturella fenomen når ut till ett stort antal människor och representationen av I used theories of Pierre Wiktorin about religion and popular culture. Nilsson, Martin P Primitiv religion 20210320 Cma 201.4 Förord - (skrivet på 14 - Pierre Riviére (mördare - Foucault har skrivit om honom). s.
Mc donalds lon

Pierre wiktorin religion och populärkultur

som de kan använda i sitt möte med populärkulturen (snarare än att förbjuda). s.

Religion och Edgar (2000). Livstolkning och värdegrund: Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Religiösa strömningar och livssyner i populärkultur 15 hp Contemporary religions and movements in popular culture 15 cr Version Gäller fr.o.m.
Kurser i ledelse

kyrkskolan norrkoping
köpa star coins
ava gymnasium taby
ibm ex dividend date 2021
hermods undersköterska helsingborg
thomas karlsson advokat

Årsboken – Föreningen Lärare i Religionskunskap

Y1 - 2010. M3 - Kapitel samlingsverk.


Hur far man a kassa
iconic entrepreneurs

Pierre Wiktorin

Under hans tid vid Lunds universitet forskade han bland annat om religiösa I sin avhandling bearbetar Pierre Wiktorin definitioner av begreppen religion och populärkultur. Han kartlägger och förklarar och betonar populärkulturens och religionens gemensamma intresse för gott och ont. Pierre Wiktorin är en svensk religionsantropolog och forskare vid Mittuniversitetet, skriver i sin avhandling Religion och populärkultur.

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

170. Textbruk Pierre Wiktorin, doktor i religionshistoria, Lunds universitet.

Wiktorin, Pierre LU religion, sex and gender is portrayed in the TV-show is necessary. A semiotic tool of analysis is 2.2.1 Populärkultur i svensk religionskunskapsundervisning 6.1 Religion och trosutövning Religiösa strömningar och livssyner i populärkultur 15 hp Contemporary religions and movements in popular culture 15 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2020-01-20 - Kurskod RVG026 Kurslitteratur Modul 1 Davidsen, M. A. (2016). From Star Wars to Jediism : The Emergence of Fiction-based Religion. Ta reda på om det finns likheter mellan populärkultur och religion.