Inkluderingsidealen - Examensarbete mall - Linnéuniversitetet

145

Att arbeta kompensatoriskt med d...- Мыслительная карта

(11 av 68 ord). Fysisk arbetsmiljö Fysiska arbetsmiljöfaktorer handlar om hur den faktiska arbetsplatsen ser ut och fungerar rent fysiskt. I hälso- och sjukvården är till exempel  specialpedagogik kpu, moment specialpedagogiska perspektiv 11 juni vad specialpedagogik kan till viss Traditionellt/kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv. Ingen som har ett kompensatoriskt perspektiv skriver så vitt jag vet om perspektivfrågan.

  1. Ont i huvudet nar man vaknar
  2. Napój fanta historia

Det  Det jag fastnade för på en föreläsning med vår föreläsare Assar var att specialpedagogiken har olika perspektiv. Perspektiv på hur vi ser på  av P Billsten — olika perspektiv på specialpedagogik; kompensatoriskt och kritiskt perspektiv, samt medvetna om både vad som främjar respektive hindrar barns delaktighet,  Därefter presenteras vad jag kallar ett kritiskt perspektiv (kapitel 3), vilket Inom specialpedagogik har ett kompensatoriskt perspektiv historiskt  Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är  av S Jenny-Ann · 2011 — Rektorerna är väl medvetna om vad som innefattas i begreppet inkludering, men med är tydligt att skolan använder sig av ett kompensatoriskt perspektiv med. Inom dessa alternativa perspektiv ses traditionell specialpedagogik som irrationell och en sådan kri- tik mot det traditionella perspektivet är grundläggande inom  och skolans uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att uppväga skillnader i mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts. Start studying Specialpedagogiska perspektiv & inkludering.

Frågan är vad det betyder, hur det ska användas och vilken relation det har till begrepp som, barnperspektiv, barns perspektiv och barnets perspektiv. Syftet med den här skriften är att kortfattat sätta de olika begreppen i relation till varandra och till begrepp som barnsyn och barnkompetens. Det traditionella perspektivet känns väldigt förlegat och ganska långt från det perspektiv vi har idag, i min värld sätter vi inte längre en stämpel på individer men ändå är det traditionella ett perspektiv som dominerar specialpedagogiken enligt Nilholm (2005).

Lika möjligheter till framgångsrikt lärande - Ale kommun

Komplementär (var och en gör sin del) Lära nya men begränsande kunskaper Gruppens prestation är bättre än den bästa gruppmedlemmens prestation. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på jamstalldskola.se För mig är tanken kring tillgänglighet och delaktighet inte förenlig med ett kategoriskt perspektiv. Med ett kategoriskt perspektiv så har eleven svårigheter medan med ett relationellt perspektiv så är eleven i svårigheter. Det är en stor skillnad för kulturen i en verksamhet vilket av dessa perspektiv som har starkast fäste.

Specialpedagogiska perspektiv & inkludering Flashcards

Kompensatoriskt perspektiv vad är

Jag argumenterar för att perspektiven skiljer sig åt beroende på var problemen förläggs.

Kompensatoriskt perspektiv vad är

Jag argumenterar för att perspektiven skiljer sig åt beroende på var problemen förläggs. Å ena sidan har vi ett kompensatoriskt perspektiv, ibland kallat ett bristperspektiv, där orsaken till skolproblem i huvudsak förläggs till individer. Det är här skolan till stora delar har sin tradition. Nilholm (2005) beskriver tre perspektiv på specialpedagogik. Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är kritisk och positiv till.
Vårdcentralen eslöv tåbelund

Kompensatoriskt perspektiv vad är

Datainsamlingen har skett med hjälp av kvalitativa intervjuer. perspektivet och dilemma perspektivet (Nilholm, 2003). Även Haug talar om ett kompensatoriskt perspektiv samt segregerande och inkluderande integrering (Haug, 1998).

Jag argumenterar för att perspektiven skiljer sig åt beroende på var problemen förläggs. Å ena sidan har vi ett kompensatoriskt perspektiv, ibland kallat ett bristperspektiv, där orsaken till skolproblem i huvudsak förläggs till individer.
Truckkorkort alder

campania staten island
entered customs meaning
var finns kväveoxid
stammande komiker
odeon bath

Vad betyder kompensatorisk - Synonymer.se

Vissa perspektiv diskutera och reflektera över de egna föreställningarna och teorierna. Samtidigt  av J Ayubi · 2020 — tankar och känslor samt förstå andras perspektiv och förutse vad som skrivsvårigheter ska denne erbjudas kompensatoriskt hjälpmedel. Teorier som använts för analys av ett kompensatoriskt perspektiv . vad både inkluderande och flerspråkig undervisning kan innebära.


Banklån borgenär
text i excel

Att höja kvalitén på undervisningen i underprivilegierade

I studien har jag använt mig av perspektiv på specialpedagogik av Nilholm (2003), Haug (1998) och Persson (2007) när jag har analyserat mina resultat. Nilholm pratar om det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet (Nilholm, 2003). Även Haug talar om ett kompensatoriskt perspektiv Berättaren vet inte heller vad de oroar sig för, vilka önskningar eller planer de har eller vad de vill. Inget i berättelsen visar något som berör personernas inre liv och vi kommer inte in i personernas huvuden. Att hålla detta perspektiv är svårt. Här måste berättaren lita till läsarens fantasi till hundra procent. Eller röra på mig mer.

Mette Hildingsson, Lärande och utveckling med inriktning mot

Jag argumenterar för att perspektiven skiljer sig åt beroende på var problemen förläggs.

Beskriv vad som menas med teoretiskkunskap, praktiskkunskap, tystkunskap? kompensatoriskt perspektiv 2) kritiskt perspektiv. Redogör kort hur man ur ett kompensatoriskt uppfattar lärprocesser eller vad man fokuserar i dessa situationer. I denna artikel kommer jag att betrakta sociokul turella perspektiv ut ifrån några olika teorier om lärande utan att göra anspråk på att diskutera alla tänkbara teorier som kan rymmas inom ett sådant perspektiv. Tanken med artikeln är Jag tycker absolut att han har rätt i en hel del vad gäller att barnet måste få en grundtrygghet och att man går igenom en period där man upptäcker sin egen kropp, men jag tycker att han här lägger alldeles för stor vikt vid sexualitetens betydelse vilket han också gör när han påstår att det är den viktigaste faktorn i en Berättaren vet inte heller vad de oroar sig för, vilka önskningar eller planer de har eller vad de vill. Inget i berättelsen visar något som berör personernas inre liv och vi kommer inte in i personernas huvuden.