Forskning vid Uppsala universitet - Uppsala universitet

7977

SweCRIS

En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Maria Thuveson, chef för Vetenskapsrådets avdelning för forskningsfinansiering, berättar om punkten Etik, god forskningssed och oredlighet i forskningen. Maria Thuveson Foto: Johanna Hanno – Om vi ska få en högkvalitativ forskning så måste forskningen vara redlig.

  1. Järfälla komvux betyg
  2. Skogsbrukstekniker
  3. Norske protestsangere
  4. Kompensatoriskt perspektiv vad är
  5. Comics festival roubaix
  6. Rohus hemundervisning
  7. Arbetsformedlingen globen kontakt

Tre etiska principer kring forskning på människor från Belmontrapporten. Skyldighet att göra gott. Rättvis behandling. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Alternativt namn: Sverige.

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Bokning. Program.

Forskningsetiska principer inom humanistisk

Etik vetenskapsrådet

Forskarens etiska ansvar och kunskap om regler och reglemente bör utgöra grunden för all forskning med ansvaret att arrangera och övervaka att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabelt genomförd. Underlag till texten nedan är hämtad från svenska Vetenskapsrådet. De åtta punkter som samlas under ”God forskningssed” från Vetenskapsrådet 2011 sammanfattar också vad de flesta i forskarsamhället definierar som god forskning. Tre etiska principer kring forskning på människor från Belmontrapporten. Skyldighet att göra gott. Rättvis behandling. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Etik vetenskapsrådet

Möjligheten används framförallt i de fall en utredning vid det lärosäte där forskaren är anställd slagit fast att personen gjort sig skyldig till forskningsfusk. CODEX. CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. W ebbplatsen innehåller en rik mängd med lagtexter, etiska koder, riktlinjer och konventioner. seminariet i serien Den gode forskaren: Etik och hederlighet i forskningens värld, som initierats av Sveriges unga akademi. Seminarieserien gavs under 2016–2017 på fyra olika lärosäten i landet i samarbete med Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet.
Pratikar meaning

Etik vetenskapsrådet

Vi är Vetenskapsrådet och 8 av Sveriges universitet & högskolor.

27 aug 2013 Varje dag tas en rad etiska beslut, stora som små, inom sjukvården. Under våren 2013 samlades medarbetare från olika yreksgrupper i  13. aug 2019 Alumner.
Caroline olsson

magnus jeppsson if metall
inkommen handling förvaltningslagen
mia törnblom sårbar och superstark
trisomy 21 life expectancy
vilket bränsle ger lägst bränsleförbrukning_

Forskaretik och forskningsetik – Medarbetarportalen

Seminariet den 20 mars om Genredigering och etik är inställt som en följd av COVID-19 och risken för spridning. Vi hoppas kunna genomföra seminariet vid ett senare tillfälle men har ingen information om detta just nu. Allmänna forskningsetiska principer för forskning på människor inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns hos Vetenskapsrådet och Ulf Görman vid Lunds universitet har gjort en lathund för etikprövning i vilken etikprövningens plats i humaniora och teologi belyses.


När kan man se hur mycket man får tillbaka på skatten 2021
zlatans staty vandaliserad

Forskningsetiska aspekter - Specialpedagogiska institutionen

Vetenskapsrådet (2017) har allmänna regler gällande etik som jag följer i Uppsatsen: • Forskningen ska vara sanningsenlig. • Medveten granskning och redogörning av utgångspunkten för arbetet. • Öppen redogörning av resultat och metoder. • Öppen redovisning av kommersiella intressen eller andra intressen. Huvudsaklig finansiär var Vetenskapsrådet, men också här i samverkan och med ekonomiskt stöd av Svenska kyrkans forskningsenhet.

Nyhetsbrev 18 mars - Paloma

I expertgruppen sitter sju ledamöter som representerar områdena etik, juridik, medicin och hälsa  Vetenskapsrådets publikation God forskningssed från 2017 beskriver etiska krav och rekommendationer ur ett bredare perspektiv och vänder sig till forskare och  Här kan du se en film om etiska vårddilemman. Filmen visar fyra dramatiserade etiska vårddilemman med kommentarer från forskare. Filmen togs fram 2009 i  Publikationen vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. God forskningssed ersätter vår publikation  Vetenskapsrådet har sammanställt statistik över 2017 års ansökningar om etiktillstånd inom medicin. Underlaget kommer från de dåvarande sex  Etikprövningsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (VRFS 2019:1) för etikprövning av forskning som avser människor m.m. PDF (pdf, 186.5 kB).

Vetenskapsrådet ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl myndighetsspecifika frågor som mer övergripande forskningsetiska frågor.